• Vì Sao Bạn Cần Phần Mềm Nhà Hàng

    Lo lắng thất thoát khi quản lý nhà hàng. Muốn Quản lý nhà hàng 1 cách chặt chẽ nhằm hạn chế thất thoát tiền của và hàng hóa.
    Muốn có 1 phần mềm quản lý nhà hàng toàn diện để có hóa đơn tính tiền đẹp cho khách. Biết được doanh thu, số lượng hàng, kho bãi xuất nhập tồn, thu chi, lãi lỗ, công nợ…
    Bạn thường xuyên không có mặt ở nhà hàng. Bạn muốn quản lý nhà hàng từ xa qua điện thoại để yên tâm hơn.
    Bạn đang đầu tư kinh doanh chung với các cổ đông khác nên cần sự rõ ràng trong doanh thu?
    Muốn có hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng toàn diện, đầy đủ chức năng. Có thể order từ máy tính bảng hoặc hệ thống order POS cảm ứng hiện đại. In phiếu báo món trong Bếp, quầy pha chế. Đặc biệt phải dễ sử dụng bởi vì trình độ tin học người sử dụng phần mềm kém.